Welkom!

Deze site gaat over het algemene onderwerp Religie. Hierin beantwoorden we vragen zoals:

hoeveel goden hebben ze?
waar geloven ze in?
hoe leven ze? / welke tradities hebben ze?
welke feesten hebben ze?
welke tradities/ gewoontes?
speciale kenmerken?

Ook staat hieronder de overeenkomsten van onze uitgekozen religies (Joden, Christenen en Moslims)

Error: Look for Religie

Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de religies?

Afgezien van de overeenkomsten, hebben jodendom, christendom en islam veel fundamentele verschillen. Deze drie religieszijn gebaseerd op het geloof in één God en hebben eerbied voor het heilige boek dat het woord van God bevat. Alledrie namen ook de Messias aan.

Voor christenen wordt Jezus gezien als de Messias ("Christus"), in het Jodendom is de Messias nog niet gekomen, en in de islam is al-Mahdi een Messias die naar de aarde zal komen en Kom tot vrede en
gerechtigheid brengen.